Search on : Mycobank literature

 


   
Title:Rysslands, Finlans och den Skandinaviska halföns Hattsvampar. Sednare Delen: Pip-, Tagg-, Hud-, Klubb- och Gelésvampar 
Authors:Karsten, P.A. 
Year:1882 
Journal:
 
Volume:37 
First page:1 
Last page:257 
Document type:Article 
Edition:? 
Associated taxa:
 
Summary:Karsten, P.A. 1882. Rysslands, Finlans och den Skandinaviska halföns Hattsvampar. Sednare Delen: Pip-, Tagg-, Hud-, Klubb- och Gelésvampar. Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk. 37:1-257