News

News
 
New taxon name released: Heterodermia velata by m_benatti News Mycobank 2017-10-03 14:33:01
 
Taxon name: Heterodermia velata
Mycobank number: 822277
Rank: species
Classification: Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Lecanoromycetes, Lecanoromycetidae, Caliciales, Physciaceae, Heterodermia
Deposited by: m_benatti
Title of publication: Physciaceae foliosas do Parque Estadual da Cantareira, Estado de São Paulo, Brasil. II. Gêneros Heterodermia e Polyblastidium
Authors: Benatti, M.N; Marcelli, M.P
Journal name: Iheringia
Year of publication: 2018
Page number: 261